Skole

Kun for skoler og fritidsordninger med abonnement

Dagtilbud

Kun for institutioner med abonnement

Skab gode
børnefællesskaber

• Positiv klasserumsledelse – 10 kompendier og
mere end 100 værktøjer
• Trivsel for klasse og elever – mere end 500 aktiviter
• Personlig udvikling – 8 temaer og mere end 500 aktiviteter
• Alt materiale kan bruges uden forberedelse!

Trivsel, leg og
social udvikling

Få inspiration og mere end 1500 aktiviteter og værktøjer til:
• Den styrkede læreplan
• Inde og ude aktiviteter
• Pædagogens hverdag
Alt materiale er klart til brug

Idekassen ApS  •  Bakkevej 3, DK-4800 Nykøbing F.  •  Telefon: 2012 8999  •  Mail: kontakt@idekassen.dk

CVR nr.: 36974567