Livsduelige elever er målet!

Gør dine elever mere robuste og livsduelige med Idekassen Skole.

Find materialer til at arbejde med:

 • Kropssprog
 • Selvkontrol
 • Samarbejde
 • Medbestemmelse
 • Filosofi
 • Bevægelse
 • Yoga og mindfulness

Positiv klasserumsledelse

Sådan fik vi styr på støj og uro
i 4. klasse

“Skab ro i klassen” konceptet består af ti kompendier med viden, gode råd, ideer og metoder til arbejdet i klassen samt mere end 60 forskellige skabeloner – klar til print og brug i klassen.

Sæt trivsel i fokus

Find mere end 1500 aktiviteter på Idekassen. Materialet er klar til brug uden forberedelse.

Gratis materialer

Her finder du en masse opgaver, aktiviteter, ideer, sjov og lignende som du gratis kan anvende.

Idekassen's kurser

Vi tilbyder en række kurser som vi kommer og afholder på din skole…

POSITIV KLASSERUMSLEDELSE – skab ro, trivsel og højere faglighed.

SKOLEPÆDAGOG – understøttende undervisning og aktiviteter til SFO.

SKOLEBESTYRELSEN – oplæg til skolebestyrelsen om mistrivsel og støj/uro

Kontakt Idekassen

Vi er et lille digitalt forlag med fokus på at skabe trivsel, god leg, social udvikling og læring i dagtilbud. Idekassen’s materialer tager udgangspunkt i følgende værdiord:

• Trivsel
• Udvikling – fysisk og mental
• Styrkelse af fællesskabet
• Glæde
• Bevægelse

› Følg os på Facebook

Idekassen’s emneområder

Klik på et af idekassens emneområder og læs mere – eller scroll ned og læs om dem alle sammen.

HIB - hjernetræning i bevægelse

Styrk elevernes basale kompetencer som hukommelse, opmærksomhed, koordination m.m.

Massagehistorier

Skab hygge og begræns mobning

Teambuilding og samarbejde

Styrk sammenholdet

Ideer til breaks

Giv eleverne mental luft

Konkurrencer

Løs de sjove og kreative udfordringer

Aktivt frikvarter

Et Idekassen koncept

Forældresamarbejde

Gode råd, ideer, redskaber og skabeloner til samarbejdet med klassens forældre

Skab ro i klassen

Viden, værktøjer og skabeloner til at begrænse umotiveret støj og uro

Selvkontrol

Selvkontrol giver ro, højere faglighed og robuste elever

Bevægelse i undervisningen

Kombinér fag og bevægelse

Ideer til idræt

Masser af ideer til anderledes aktiviteter

Yoga i skolen

Mentalt og fysisk velvære

Sjov til spisning

Styrk klassens trivsel mens de spiser

Kropssprog

Træn elevernes forståelse og bevidsthed om kroppens sprog

Motorik i skolen

Idekassens Motorik Pas

Filosofi i skolen

Styrk elevernes evne til at fordybe sig.

Mindfulness i skolen

Harmoni, overskud og ro

Orienteringsløb

Ideer til løb og en permanent bane

Vikar

Introduktionsmateriale til vikarer

Nyttig viden

Fakta og hverdagsviden om f.eks. Danmark, flagdage,
navne, solen, månen, vores egen planet, dyr mm…

VORES VISION

Få boostet din undervisning

IDEKASSEN’s formål er at skabe gode børnefællesskaber med fokus på positiv klasserumsledelse, trivsel og elevernes personlige udvikling. Vores hands-on materialer skal gøre det lettere for lærere og pædagoger i grundskolen at arbejde med disse områder på en simpel og meningsskabende måde.

IDEKASSEN ønsker at gøre hverdagen for lærere og pædagoger lettere, uden at det belaster den i forvejen pressede forberedelsestid. Derfor ligger alle vores materialer, aktiviteter og kreative ideer færdige og klar til brug. Vores portal er opbygget med en let overskuelig emneopdeling – inddelt i klasseniveauer – så du hurtigt og enkelt kan finde de materialer, du har behov for – eller måske bare blive inspireret med nye ideer. Alt er tilgængeligt direkte på skærmen, kan vises på smartboard, printes og gemmes.

IDEKASSEN’s undervisningsmateriale tager udgangspunkt i følgende værdiord:
› Trivsel
› Udvikling – fysisk og mental
› Styrkelse af fællesskabet
› Glæde
› Bevægelse

Hvis du scroller videre på siden kan du få et indblik i de emner idekassen dækker.

HIB – Hjernetræning i bevægelse

 

Den menneskelige hjerne kan gennem hele livet trænes. Ved at bruge hjernen aktivt dannes nye neurale netværk, som styrker basale kompetencer som hukommelse, opmærksomhed, koordination, motorik og balance.

HIB – Hjernetræning i bevægelse har masser af øvelser og aktiviteter som aktivt træner elevernes hjerner.

7 kompendier med mere end 90 sjove øvelser og aktiviteter til hjernetræning i bevægelse.

Kan bruges som breaks, supplement til undervisningen, UUV, i SFO eller til elever med specielle behov.

 

Skab ro i klassen

 

En af de største udfordringer i skolen er uro og støj i timerne.

Umotiveret støj og uro har store konsekvenser for både undervisere og elever i form af stress, mange konflikter, mistrivsel, manglende læring og i værste fald sygemeldinger.

Derfor har Idekassen udviklet konceptet ”Skab ro i klassen” som indeholder alt hvad I skal bruge til arbejdet.

Kom let i gang og få hurtigt positive resultater. Konceptet består af 11 kompendier med viden, gode råd, ideer og metoder til arbejdet i klassen samt mere end 100 forskellige skabeloner til arbejdet – klar til print og brug i klassen. Materialet kan bruges fleksibelt og kan bruges som en helhed eller i mindre bidder alt efter behov.

Kom godt i gang med et inspirationskursus på jeres teammøde.

Selvkontrol

 

Selvkontrol – Giver ro, højere faglighed og robuste elever!

Selvkontrol er en af de vigtigste kompetencer til at få succes i livet!
Forskningen viser, at en stærk selvkontrol giver:

 • Bedre koncentrationsevne
 • Større udbytte af undervisningen
 • Højere uddannelse
 • Et bedre socialt liv
 • Større tilfredshed med sig selv og eget liv
 • Flere venner

Hvad skaber så selvkontrol og hvordan trænes det? Idekassen har udviklet færdigt undervisningsmateriale klar til brug.Idekassen giver dig viden om, hvad der udvikler og styrker børns selvkontrol og hvordan det kan trænes med færdige forløb/øvelser til alle klassetrin og hjemme.

Giv eleverne en god ballast!

Bevægelse i undervisningen

 

Børn elsker at bevæge sig, så hvorfor ikke udnytte det til at lære dem noget?

At medtænkte bevægelse i sit fag kræver forberedelse, og efter den nye arbejdstidsaftale er mange undervisere blevet skåret i forberedelsestiden.

For at hjælpe dig, så har vi lavet en række færdige forslag til bevægelse, lige til at bruge i din undervisning – og vi håber de giver inspiration til også at lave dine egne aktiviteter.

For eksempel har vi en køreplan/tjekskema, som sikrer, at du kommer hele vejen rundt, når du skal planlægge aktiviteterne.

Massagehistorier

 

Skab hygge og nærvær i din klasse og begræns mobning.

Massagehistorier styrker samhørighed, tillid, ro, relationer, velbehag samt et godt miljø i din klasse. Eleverne oplever at være betydningsfulde, samt at give omsorg for andre. Det begrænser mobning og giver nye stærke relationer.

Brug massagehistorier som et fast punkt på skemaet, som et break eller som afslutning på en periode med progression. Eller bare til at slutte dagen på en god måde, når eleverne er trætte.

Lad eleverne høre eller læse alle de sjove historier om Mikkel og Victoria, Tangloppen Tage, Robot Åge, Albert Abe, Bamse eller den lille frø. Historierne findes i en printversion eller klar til smartboard med få klik – let og enkelt!

Eleverne kan også fremstille deres egne historier med vores simple skabeloner, lige til at printe ud og arbejde med.

Motorik i skolen

 

Sæt motorik på skemaet – let og enkelt!

Hjælp de elever, som får påvirket deres livskvalitet væsentligt af dårlig motorik, samtidig med at alle elever i indskolingen får nogle gode og sjove oplevelser.

Med Idekassens motorikpakke får du let motorik på skemaet – også selvom du ikke har prøvet det før. Vores Motorik Pas sender eleverne på en sjov rejse gennem 12 lande med 21 øvelser som udfordrer dem motorisk.

Koncept indeholder alt du skal bruge for at komme i gang med motorik på din skole…
Printklare teorihæfter, lærervejledninger, banevejledninger, Motorik Pas, stempler, observationsark og test.

Kropssprog

 

Træning af kropssprog handler om at styrke elevernes sociale færdigheder både personligt og i samspil med andre.
Non-verbal kommunikation er et vigtigt område at arbejde med og et område hvor mange børn har store udfordringer som giver mange konflikter og mistrivsel.

Med Idekassens mange øvelser får eleverne masser af viden og en sjov tilgang til at forstå kropssproget – både eget og andres. Der arbejdes med kropsudtryk, fagter, håndtegn og ansigtsmimik på en sjov og lærerig måde, hvor eleverne hele tiden er aktive og får forståelse for, hvad andre siger med kroppen.

Få glade børn og et fællesskab der fungerer!

Forældresamarbejde

 

Idekassens nye emne “forældresamarbejde” hjælper dig med at skabe den gode forældrerelation.

Forældresamarbejdet handler om at skabe en platform for god kommunikation, forventningsafstemning, tillid og opbakning
Et godt og positivt forældresamarbejde styrker klassens sammenhold, elevernes trivsel og læring, det er derfor meget vigtigt at have fokus på at skabe et godt og konstruktivt samarbejde med forældrene.

Forældremødet:
Gode råd, skabeloner til invitationer, dagsorden, klassefolder, plakater, Klasserådet, forventningsafstemning, forældreaftaler, trivselundersøgelse og meget mere.
› SE EKSEMPLER

Skole-hjem-samtale:
Gode råd, redskaber og skabeloner til forberedelse og selve samtalen.
› SE EKSEMPLER

Den svære samtale:
Det er ikke let og kan være angstprovokerende at skulle have en svær samtale med en elev og forældre. Vi har lavet en guide med værktøjer til at komme godt igennem en svær samtale.
SE EKSEMPLER

Ny elev i klassen:
Hjælp den nye elev og nye forældre til en god start i klassen
Få inspiration, skabeloner og værktøjer.
› SE EKSEMPLER

Ideer til idræt

 

Efter skolereformen i 2014 er der kommet større opmærksomhed på bevægelse i skolen, og dermed også på idræt.

Forældre og elever kræver sjove, innovative og indholdsrige idrætstimer, samtidig med at forberedelsestiden er blevet væsentlig begrænset.

For at gøre det lettere for dig at planlægge idrætstimerne, har vi lavet en række færdige forslag til aktiviteter, som er lige til at printe ud og bruge i idrætstimerne.

Vi har bl.a. lavet forslag til forskellige boldøvelser, stafetter, orienteringsløb, teambuildingsøvelser, tillidsøvelser, stunt/stagefight og en masse forslag til lege og aktiviteter til f.eks. opvarmning og breaks.

IDRÆT FOR ALLE

SJOVE STAFETTER

STUNT & STAGEFIGHT

TRÆN SAMARBEJDE

NYE BOLDSPIL

Filosofi i skolen – kom let igang

 

Styrk dine elevers evne til at fordybe sig, tænke tanker og snakke om disse samt få indsigt i andres tanker og holdninger. Der er lige nu stor fokus på dannelsesaspektet i skolen og undervisningen. Filosofi giver et godt fundament, samtidig med at eleverne får kompetencer til, at tage kloge og velovervejede valg for sig selv og fællesskabet – både nu og i fremtiden.

Filosofi er et godt og brugbart pædagogisk redskab til at fremme elevers evne til at tænke selvstændigt og reflektere over egne holdninger og liv. De træner evnen til at fordybe sig i et emne, at lytte og være opmærksomme på egne og andres ideer, begreber, værdier og hvem de er og ikke er. De får gennem samtaler indsigt i, hvad “det gode liv” betyder, og hvilket ansvar de har for sig selv og andre.

Man kan i skolen bruge filosofien på flere måder:
– Filosofiske spørgsmål som giver eleverne mulighed for at filosofere i dagligdagen
– Små filosofiske forløb som understøtter det faglige emne der arbejdes med i klassen.
– Filosofisk undervisning som er skemalagt eller større filosofiske forløb.

Idekassen kommer med forslag til gode spørgsmål og spørgeteknikker, forslag til mindre eller større undervisningsforløb eller bare gode ideer, du kan forfølge.

Ideer til breaks

 

Giv dine elever mental luft!

Skolen stiller i dag store krav til eleverne om effektivitet, mål og progression. Eleverne oplever mange lektioner, hvor de er stillesiddende og længe skal arbejde koncentreret eller måske et fagskifte midt i en dobbeltlektion. Det er en mental udfordring for mange elever. De bliver urolige, ukoncentrerede, snakker og kan ikke følge med.

Prøv at bryde undervisningen eller skiftet med en sjov aktivitet, hvor eleverne får mulighed for at få lidt mental luft.

Vores forslag til breaks tager ikke mere end 5-10 minutter, og du vil efterfølgende opleve en klasse, som er mere klar.

Teambuilding og samarbejde

 

Teambuilding og samarbejdsøvelser giver lærere og pædagoger mulighed for at træne og udvikle gruppe-kompetencer eller personlige kompetencer på en sjov og samlende måde.

Med Idekassens teambuilding og samarbejds-øvelser får du et godt og værdifuldt redskab til træning af kompetencer – uanset om det er et enkelt individ eller en gruppe. Med øvelserne kan man træne og udvikle de færdigheder som mangler, eller ønskes styrket. Der kan også trænes selvom der ikke er åbenlyse problemer, men man bare ønsker om at gøre individet eller gruppen endnu mere homogen og effektiv, samt opleve et forpligtende fællesskab hvor alle har værdi.

Vi har også samlet en del icebreakers og navneøvelser, som på en sjov og tryg måde åbner fællesskabet.

Yoga i skolen

 

Yoga er en social aktivitet, som aktiverer mange sanser hos børnene på en sjov og anderledes måde. Det er et godt redskab til at skabe et sundt og godt læringsmiljø i klassen, samtidig med at det styrker mentalt velvære og fysisk sundhed hos det enkelte barn.

Yoga i skolen er øvelser, som er lige til at gå til – også selvom du ikke har prøvet det før. Øvelserne kan udføres af alle, og de kan udføres i klassens normale lokaler.

Yoga i skolen kan bruges i alle undervisningsfag som små breaks, ved overgang fra og til nye aktiviteter eller som længere forløb i bevægelsesfag eller understøttende undervisning.

Med Idekassens materialer kommer du hurtigt og let i gang med yoga som et positivt redskab i din klasse.

Mindfulness i skolen

 

I det moderne globale samfund bevæger vi os alle rundt i en tilstand af progression. Børn og unge er især hårdt ramt af egne og andres krav. De elektroniske medier kræver deres tilstedeværelse 24/7, og samfundet og skolen har klare krav om resultater og mål som skal nås. Får børn og unge tid til at stoppe op og føle efter hvor er de, hvad har de behov for og hvordan har de det?

Mindfulness i skolen har en gavnlig effekt på trivsel, det sociale fællesskab og ikke mindst læringen. Mindfulness giver eleverne værktøjer til at stoppe op og kigge indad, reflektere over sig selv – og ikke mindst – at være tilstede og være nærværende. Mindfulness giver pauser fra progressionen, og lader eleverne føle efter og bevæge sig i nuet.

Idekassen giver dig forslag til, hvordan du kan tænke mindfulness ind i din undervisning og kommer med praktiske eksempler og øvelser lige til at bruge i din undervisning.

Konkurrencer

 

Børn elsker konkurrencer. Vi har derfor samlet en masse, som på en sjov måde lader dem konkurrere. Konkurrencerne findes med forskellige sværhedsgrader, så alle elever kan være med.

Vores konkurrencer udfordrer andre kompetencer end eleverne er vant til at bruge, f.eks. balance, øje-hånd-koordination, kreativ tænkning og en rolig hånd.

Konkurrencerne kan bruges som breaks, til klassens tid, ved fleksuger eller måske til klassearrangementer, hvor der kan konkurreres mod far og mor.

Vi har opdelt konkurrencerne i tre kategorier: lette, mellemsvære og svære konkurrencer. Så er det let at finde niveauet til din klasse. Konkurrencerne kræver hverken den store planlægning eller rekvisitter.

Sjov til spisning

 

Brug tiden mens eleverne spiser til at styrke klassen og elevernes trivsel. Vi har lavet forslag til sjove aktiviteter, som eleverne kan lave, mens de spiser madpakken.

Der er…

Sjove lege hvor klassen kan udfordre hinanden – f.eks. drenge mod pigerne.

Udfordringer hvor der skal gættes og konkurreres omkring indholdet i deres madpakke.

“Mindful spisning” som giver eleverne en helt anden spiseoplevelse.

Film og tegneserier – forslag til underholdning med skjult læring.

Permanent orienterings- og opgavebane

 

Alle som har prøvet at arrangere et orienteringsløb ved, at det som tager mest tid, er at få sat posterne. Det har tidligere betydet værdifuld tid brugt på cyklen eller i bilen før og efter et orienteringsløb med at sætte og hente poster. Eller måske var man så uheldig, at løbet blev saboteret af “spøgefulde” sjæle som havde fjerne eller ombyttet posterne.

Idekassen har derfor udviklet et simpelt koncept som kan løse alle disse udfordringer – uden at gå på kompromis.

Så vil du…
• gøre det let at planlægge og arrangere o-løb
• spare tid
• have uanede muligheder
• mulighed for at indtænke bevægelse i alle fag
…så skal du bruge vores forslag til en permanent orienteringsbane.

Vi tilbyder også en række forskellige sjove o-løb som er klar til brug med opgaver og spørgsmål. Vi har også lavet en opgavebank, hvor du kan hente spørgsmål/opgaver til orienterings- og stjerneløb.

Aktivt frikvarter

 

Forskning viser, at daglig bevægelse stimulerer indlæringen, sundheden, fællesskabsfølelsen og børns sociale kompetencer. Desværre oplever vi flere og flere inaktive og bevægelsesforskrækkede børn, som er meget passive. Vi oplever også, at en årgang, klasse eller gruppe har brug for hjælp til at starte sunde aktiviteter i frikvarteret, eller at der er mange børn som går alene rundt i frikvarteret, fordi de er bange for at spørge om lov til at deltage i en aktivitet.

Så der er en stor sundhedsmæssig og social gevinst ved at bruge ressourcer på aktiviteterne i frikvartererne. Men for at få skabt et kreativt og inspirerende frikvarterstilbud for alle, så kræver det en indsats.

Det vil vi gerne hjælpe med og har derfor lavet forslag til et færdig koncept med fokus på frikvarteret, og med henblik på at få aktiveret så mange børn som muligt.

Nyttig viden

 

“Underviseren ved alt !”

….det tror eleverne tit. Vi vil gerne hjælpe dig med, at eleverne bibeholder troen på, at du ved alt 🙂

Vi har samlet en masse nyttig hverdagsviden og fakta på forskellige områder f.eks. fakta om Danmark, flag, flagdage, navne, solen, månen, vores egen planet og meget mere.

Vi vil løbende opdatere emnet nyttig viden med flere fakta på mange forskellige områder.

Vikar

 

Alle skoler har en eller flere vikarer tilknyttet skolen. Det er sjældent uddannede undervisere, men ofte unge mennesker, som kortvarigt arbejder i en pause fra studierne.

Som ny ung vikar er der meget praktisk at holde styr på, ud over udfordringen ved pludselig at skulle stå foran elever i forskellige aldersgrupper uden undervisningserfaring. Hvordan giver man så vikaren den bedste start, og støtte undervejs?
Vi har lavet et introduktionsmateriale, som giver den ny vikar svar på mange praktiske spørgsmål og gode ideer til, hvordan man griber undervisningen an, også når man bliver presset.

Derudover findes der på Idekassen.dk masser af relevant materiale, klart og lige til at printe, som kan give vikaren ro i dagligdagen eller til de pressede situationer.

KONTAKT

Idekassen ApS
Bakkevej 3
DK-4800 Nykøbing F.

CVR nr.: 36974567

Telefon: 2012 8999
Mail: kontakt@idekassen.dk

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

 

Kontakt os på telefon 2012 8999 eller brug mailformularen til højre.

Du er også velkommen til at sende os ris, ros eller kommentarer til materialerne. Eller måske har du en god ide til noget, du synes mangler på Idekassen.dk.

Du kan også følge os på Facebook…

Webdesign:  All-in-One, grafisk design   |   www.all-in1.dk