Elevernes personlige udvikling

Eleverne skal i deres skoletid gennem en stor udvikling, både fysisk og kognitivt.
De skal udvikle vigtige kompetence, som har stor betydning for deres fremtid.

Styrk elevernes udvikling med Idekassens materialer til:

Selvkontrol

Selvkontrol giver ro, højere faglighed og robuste elever!

Selvkontrol er en af de vigtigste kompetencer til at få succes i livet!
Forskningen viser, at en stærk selvkontrol giver:

  • Bedre koncentrationsevne
  • Større udbytte af undervisningen
  • Højere uddannelse
  • Et bedre socialt liv
  • Større tilfredshed med sig selv og eget liv
  • Flere venner

Hvad skaber så selvkontrol og hvordan trænes det? Idekassen har udviklet færdigt undervisningsmateriale klar til brug. Idekassen giver dig viden om, hvad der udvikler og styrker børns selvkontrol og hvordan det kan trænes med færdige forløb/øvelser til alle klassetrin og hjemme.

Giv eleverne en god start på livet!

HIB – Hjernetræning i bevægelse

Den menneskelige hjerne kan gennem hele livet trænes. Ved at bruge hjernen aktivt dannes nye neurale netværk, som styrker basale kompetencer som hukommelse, opmærksomhed, koordination, motorik og balance.

HIB – Hjernetræning i bevægelse har masser af øvelser og aktiviteter som aktivt træner elevernes hjerner.

7 kompendier med mere end 100 sjove øvelser og aktiviteter til hjernetræning i bevægelse.

Kan bruges som breaks, supplement til undervisningen, UUV, i SFO eller til elever med specielle behov.

 

Kropssprog

Træning af kropssprog handler om at styrke elevernes sociale færdigheder både personligt og i samspil med andre.
Non-verbal kommunikation er et vigtigt område at arbejde med og et område hvor mange børn har store udfordringer som giver mange konflikter og mistrivsel.

Med Idekassens mange øvelser får eleverne masser af viden og en sjov tilgang til at forstå kropssproget – både eget og andres. Der arbejdes med kropsudtryk, fagter, håndtegn og ansigtsmimik på en sjov og lærerig måde, hvor eleverne hele tiden er aktive og får forståelse for, hvad andre siger med kroppen.

Få glade børn og et fællesskab der fungerer!

Motorik i skolen

Sæt motorik på skemaet – let og enkelt!

Hjælp de elever, som får påvirket deres livskvalitet væsentligt af dårlig motorik, samtidig med at alle elever i indskolingen får nogle gode og sjove oplevelser.

Med Idekassens motorikpakke får du let motorik på skemaet – også selvom du ikke har prøvet det før. Vores Motorik Pas sender eleverne på en sjov rejse gennem 12 lande med 21 øvelser som udfordrer dem motorisk.

Koncept indeholder alt du skal bruge for at komme i gang med motorik på din skole…
Printklare teorihæfter, lærervejledninger, banevejledninger, Motorik Pas, stempler, observationsark og test.

Yoga i skolen

Yoga er en social aktivitet, som aktiverer mange sanser hos børnene på en sjov og anderledes måde. Det er et godt redskab til at skabe et sundt og godt læringsmiljø i klassen, samtidig med at det styrker mentalt velvære og fysisk sundhed hos det enkelte barn.

Yoga i skolen er øvelser, som er lige til at gå til – også selvom du ikke har prøvet det før. Øvelserne kan udføres af alle, og de kan udføres i klassens normale lokaler.

Yoga i skolen kan bruges i alle undervisningsfag som små breaks, ved overgang fra og til nye aktiviteter eller som længere forløb i bevægelsesfag eller understøttende undervisning.

Med Idekassens materialer kommer du hurtigt og let i gang med yoga som et positivt redskab i din klasse.

Filosofi i skolen – kom let igang

Styrk dine elevers evne til at fordybe sig, tænke tanker og snakke om disse samt få indsigt i andres tanker og holdninger. Der er lige nu stor fokus på dannelsesaspektet i skolen og undervisningen. Filosofi giver et godt fundament, samtidig med at eleverne får kompetencer til, at tage kloge og velovervejede valg for sig selv og fællesskabet – både nu og i fremtiden.

Filosofi er et godt og brugbart pædagogisk redskab til at fremme elevers evne til at tænke selvstændigt og reflektere over egne holdninger og liv. De træner evnen til at fordybe sig i et emne, at lytte og være opmærksomme på egne og andres ideer, begreber, værdier og hvem de er og ikke er. De får gennem samtaler indsigt i, hvad “det gode liv” betyder, og hvilket ansvar de har for sig selv og andre.

Man kan i skolen bruge filosofien på flere måder:

  • Filosofiske spørgsmål som giver eleverne mulighed for at filosofere i dagligdagen
  • Små filosofiske forløb som understøtter det faglige emne der arbejdes med i klassen.

 

Filosofisk undervisning som er skemalagt eller større filosofiske forløb.

Idekassen kommer med forslag til gode spørgsmål og spørgeteknikker, forslag til mindre eller større undervisningsforløb eller bare gode ideer, du kan forfølge.

Mindfullness i skolen

I det moderne globale samfund bevæger vi os alle rundt i en tilstand af progression. Børn og unge er især hårdt ramt af egne og andres krav. De elektroniske medier kræver deres tilstedeværelse 24/7, og samfundet og skolen har klare krav om resultater og mål som skal nås. Får børn og unge tid til at stoppe op og føle efter hvor er de, hvad har de behov for og hvordan har de det?

Mindfulness i skolen har en gavnlig effekt på trivsel, det sociale fællesskab og ikke mindst læringen. Mindfulness giver eleverne værktøjer til at stoppe op og kigge indad, reflektere over sig selv – og ikke mindst – at være tilstede og være nærværende. Mindfulness giver pauser fra progressionen, og lader eleverne føle efter og bevæge sig i nuet.

Idekassen giver dig forslag til, hvordan du kan tænke mindfulness ind i din undervisning og kommer med praktiske eksempler og øvelser lige til at bruge i din undervisning.

Idekassen.dk årsabonnement

kr. 5.950,00 ekskl. moms

Inklusiv “Skab ro i klassen”, "Skolestart" og Eksamenstræning"

Et skoleabonnement tegnes for 12 måneder ad gangen, og giver adgang til alt indhold på Idekassen Skole.
Abonnementet gælder ALLE ansatte på medlemsskolen med et Uni•Login.

Har din skole færre end 25 lærere/ pædagoger, så kontakt os for specialpris.

Idekassen ApS

Idekassen er et lille digitalt forlag med fokus på at skabe robuste og livsduelige børn i gode børnefællesskaber.

Adresse

Bakkevej 3
DK - 4800 Nykøbing F.

CVR: 36974567
© 2022 Idekassen ApS 

Henvendelse

Telefon: 20 12 89 99
Mail: kontakt@idekassen.dk