ABONNEMENTSBETINGELSER FOR IDEKASSEN.DK

Abonnementsbetingelser gælder for adgang og brugsret til Idekassen ApS’ produktportefølje. Specifikke vilkår for det konkrete abonnement, herunder abonnementsperiode, fremgår af ordrebekræftelse eller faktura.

1. Adgang og brugsret
Abonnenten har adgang og brugsret til Idekassen’s indhold på enten skole eller dagtilbud.

2. Abonnementsperiode
Abonnementet træder i kraft, på dato for bestilling og løber i den aftalte abonnementsperiode. Der er ikke nogen fortrydelsesret. Abonnementet er uopsigeligt i den aftalte abonnementsperioden på 12 mdr. Ved udløb af abonnementsperioden forlænges abonnementet automatisk med et nyt abonnement på 12 måneder og til normalpris. Såfremt abonnementet ikke ønskes gentegnet for et nyt år, så skal det opsiges med en måneds varsel inden udløb af en abonnementsperiode. Som ny kunde kan tegnes et introduktionsabonnement på 18 mdr. som kun kan gentegnes som 12 mdr. abonnement ved udløb af perioden.

3. Abonnementspris og betalingsvilkår
Idekassen ApS fakturerer abonnenten årligt i den aftalte abonnementsperiode.Abonnementet dækker alle ansatte og reguleres ikke ved ændringer op eller ned i antal ansatte. Idekassen ApS forbeholder sig retten til årligt at regulere abonnementspriserne. Ved forsinket betaling opkræver Idekassen renter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov.

4. Abonnementets omfang
Abonnementet omfatter adgang og brugsret, til alt indhold, der er købt i henhold til ordrebekræftelsen/faktura. Idekassen ApS forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre i produkters indhold og funktioner.

5. Abonnentens brugsret
Et abonnement giver ansatte ret til at benytte de købte produkter, hvilket frit kan foregå såvel på enhedens faciliteter som privat, hvis materialet ikke deles uden for enheden. Idekassen ApS ejer enhver immaterialret til produkterne og deres indhold, ikke begrænset til, ophavsrettighederne til al tekst, illustrationer og materiale samt programmering og koder. Abonnenten opnår ingen immaterielle rettigheder til produkterne eller deres indhold.Indhold må fremvises på medlemsskole.Abonnenten er berettiget til at printe fra produkterne ved brug af printfunktionen. Ethvert print forsynes automatisk med en beskrivelse af retningslinjer for eksemplarfremstilling. Abonnenten må ikke afkode produkterne eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende produkterne, herunder opbygningen og sammensætningen af produkterne. Abonnenten må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, udlåne eller på anden måde give nogen ud over abonnenten selv eller dennes brugere adgang til produkterne.

6. Opbevaring af password
Abonnenten forpligter sig til at opbevare passwords på en sådan måde, at de ikke bliver gjort tilgængelige for uvedkommende. Det er således ikke tilladt at lægge sit password ud på eget website og lignende eller på nogen anden måde gøre det offentligt tilgængeligt. Det er på ingen måde tilladt at dele sit password med andre personer eller organisationer, som ikke har betalt for abonnementet.

7. Kommuneaftaler
Ved centrale kommunale aftaler, hvor en kommune køber abonnement til alle kommunens enheder, gælder, at det er en del af aftalen, at kommunen får fuld frihed til at flytte rundt på enhederne, dog må antallet af enheder ikke øges uden abonnementet genforhandles. Abonnementsprisen nedsættes ikke ved sammenlægninger eller lukning af enheder.

8. Personlige oplysninger
Vi gemmer eller logger ingen personlige oplysninger. Al kontrol af Uni-Login varetages af STIL (Styrelsen for it og læring).

9. Databehandling
Idekassen ApS forpligter sig til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

10. Portalens tilgængelighed
Idekassen.dk vil, så vidt muligt, være online 24 timer i døgnet hele året rundt med følgende forbehold: Mindre serviceopgaver af få timers varighed i nattetimerne eller større planlagte ændringer og vedligeholdelse som vil blive adviseret og udført mellem 18.00 og 06.00 på hverdage og hele døgnet i weekender. Planlagte driftsforstyrrelser vil blive varslet 48 timer før hændelsen på forsiden af Idekassen.dk.

11. Prøveperiode
Idekassen ApS tilbyder ikke en gratis prøveperiode, men der kan efter særlig aftale med en af vores konsulenter åbnes kortvarigt for adgang. Ved perioder med fokus på salg og markedsføring kan Idekassen ApS i en kort periode åbne for hel eller delvis offentlig og almindelig adgang til portalen, uden at det giver abonnenten eller andre abonnementer ret til forlængelse af perioden eller afslag i abonnementsprisen.

12. Misligholdelse af abonnement
Ved misligholdelse af Abonnementsbetingelserne eller vilkårene viI Idekassen ApS midlertidigt lukke for adgang og brugsret til abonnementet, indtil misligholdelsen ophører. Ved groft misbrug kan Idekassen ApS ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning uden refusion af abonnementsprisen for den resterende periode af abonnementets løbetid.Manglende betaling af abonnementsprisen, forsinket betaling på mere end 30 dage samt uberettiget distribution af password betragtes som væsentlig misligholdelse.

13. Ansvarsbegrænsning
Idekassen ApS er ikke i noget tilfælde ansvarlig for følgeskader og direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af det købte produkt.

14. Skadesløsholdelse
Abonnenten holder Idekassen ApS fri og skadesløs for ethvert krav, tredjepart måtte rette mod Idekassen ApS som følge af abonnentens brud på gældende bestemmelser i ophavsretsloven, varemærkeloven, designloven og markedsføringsloven eller vilkårene i Abonnementsbetingelserne eller Ordrebekræftelsen.

15. Support
Ved spørgsmål til produkt, abonnementer eller tillægskøb kontaktes Idekassen ApS salg på: mail: salg@idekassen.dk eller telefon +45 2012 8999.Ved tekniske problemer med Idekassen.dk’s produkter kontaktes teknisk support på: mail: kontakt@idekassen.dk eller telefon +45 2012 8999

16. Leverandør
Abonnementsaftalen indgås med virksomheden:

Idekassen ApS
Bakkevej 3
DK-4800 Nykøbing F.
CVR: 36974567
Tlf.: +45 20 12 89 99
Mail: cs@idekassen.dk
Web: www.idekassen.dk

Idekassen.dk årsabonnement

kr. 5.950,00 ekskl. moms

Inklusiv “Skab ro i klassen”, "Skolestart" og Eksamenstræning"

Et skoleabonnement tegnes for 12 måneder ad gangen, og giver adgang til alt indhold på Idekassen Skole.
Abonnementet gælder ALLE ansatte på medlemsskolen med et Uni•Login.

Har din skole færre end 25 lærere/ pædagoger, så kontakt os for specialpris.

Idekassen ApS

Idekassen er et lille digitalt forlag med fokus på at skabe robuste og livsduelige børn i gode børnefællesskaber.

Adresse

Bakkevej 3
DK - 4800 Nykøbing F.

CVR: 36974567
© 2022 Idekassen ApS 

Henvendelse

Telefon: 20 12 89 99
Mail: kontakt@idekassen.dk